Sverige har mycket goda förutsättningar för att använda sig av vindkraft. Framförallt har landet en lång kustremsa där vindarna är starka. Under de senaste åren har vindkraften vuxit kraftigt och levererar idag cirka 10 procent av all den el som används i Sverige.

Vindkraftens snabba framväxt

Vindkraftverk i Sverige fakta: För ungefär tio år sedan fanns endast ett hundratal vindkraftverk i Sverige. Under början av 2017 fanns det fler än 3 300 stycken. Vindkraft finns i större delar av landet, men främst vid kusterna och på ställen där det är bra och stark vind. Ofta byggs vindkraftverken i en så kallas vindkraftspark, och den största i Sverige ligger i havet lite söder om Öresundbron och heter Lillgrund. Där är 48 vindkraftsverk som tillsammans producerar ungefär 330 GWh per år.

Ett flertal vindkraftsverk