Vindkraft innebär produktionen av energi som utvinns från vinden. Vindkraft används i dag över stora delar av jorden för att producera förnyelsebar och miljövänlig el. Det är en typ av omvandlad solenergi som drivs av de vindar som uppstår när jorden och atmosfären värms upp av solen. Denna typ av elproduktion är precis som i Sverige och de andra länderna i Norden, på frammarsch även internationellt. Enligt en rapport från EU är det i dagsläget främst den asiatiska marknaden som växer mest.

Vindkraftens framväxt i Europa

På endast två decennier har produktionen av vindkraft i världen från början av nittiotalet växt från 3 gigawatt (GW) till hela 280 GW under slutet av 2011, detta enligt statistiska rapporter från EU. Det är cirka tio gånger mer än hela produktionen av el i den svenska produktionen. Detta kan jämföras med all den vindkraft som produceras, så står EU i dagsläget för något mer än en tredjedel av totalen.

År 2012 kunde EU:s alla vindkraftverk producera runt 100 GW, vilket nu är uppe i nästan 106 GW, enligt ett europeiskt branschorgan för vindkraft. Irland, Danmark, Spanien och Portugal är de länder i Europa som har sett till sina totala energisystem, störst andel i vinkraften. I exempelvis Danmark kommer hela 20 procent av elproduktionen från vindkraft. Av all den nya produktion av energi, i EU år 2012, kom hela 26 procent från vindkraften. Det är investeringar på cirka 125 miljarder kronor.

Vindkraftens utbyggnad i världen

Vindkraften byggs i dag ut över hela jordklotet, och de tre länder som år 2014 producerade mest vindkraft var Tyskland, Kina och USA. Kinas nationella energimyndighet menar att det under 2015 installerades nya vindkraftverk med en kapacitet på 33 GW. Det innebar att den totala kapaciteten var i slutet av året hela 145 GW. År 2015 hade alltså Kina en tillväxt inom vindkraften på hela 43 procent om man jämförde med året innan.

År 2015 stod vindkraften för 3,3 procent av Kinas totala elförbrukningen. Det har dock uppstått några problem med deras vindkraft. En omfattande elförbrukning i Kinas östra och sydöstra delar kräver att man bygger långa kraftledning, uppemot 2 000 – 3 000 kilometer, från vindparkerna via kusterna in mot landet. Kapaciteten påverkas också av driftstopp som förekommer ofta då det helt enkelt blåser för mycket, vilket innebär att nästan 15 procent av 2015 års produktion gick till spillo.

Vindkraft är bra för miljön

Vindkraften är en förnyelsebar energikälla

Vindkraft är produktionen av energi som utvinns från vinden. Vindkraften används i dag över stora delar av världen för att producera miljövänlig el. På endast två decennier har produktionen av vindkraft i världen, från början av nittiotalet, växt från 3 gigawatt (GW) till hela 280 GW under slutet av 2011. Av all den vindkraft som produceras, så står EU för något mer än en tredjedel av totalen. De tre länder som år 2014 producerade mest vindkraft var Tyskland, Kina och USA.