Vattenkraftens historia är lång – över 2000 år. Det var i Kina och Sydamerika som man först använde vattenhjul för att mala säd. 1830 uppfanns den första vattenturbinen i Frankrike som vattnet leds in och ut ur men det var först i slutet av 1800-talet som vattenkraften fick sitt uppsving.

Vattenkraften – en viktig del av elförsörjningen

Det första fungerande vattenkraftverket byggdes i USA 1879. Dess syfte var att lysa upp Niagarafallen med hjälp av lampor som drevs av ett vattenhjul och dynamo. Tidigare hade endast vattenhjul drivit sågverk, smeder och kvarnar. Sveriges första vattenkraft togs i bruk 1879 i Rydal vid Viskan i Västergötland. Idag producerar de svenska vattenkraften ca 66,9 TWh per år, vilket motsvarar ungefär 45 % av den svenska elproduktionen. Det finns 1200 vattenkraftsverk i Sverige idag men den svenska riksdagen har beslutat att vattenkraften inte får byggas ut i någon större omfattning. Detta på grund av den stora miljöpåverkan som vattenkrafterna utgör.