Vattenkraften står för nästan hälften av elproduktionen i Sverige. De största vattenkraftverken i Sverige finns i övre Norrland. Det finns så kallade nationalälvar, såsom Kalix älv, Piteälven, Torne älv och Vindelälven där riksdagsbeslut bestämt att man skall skydda området från vidare utbyggnad.

Luleälven producerar mest

När man läser om vattenkraft i Norrland får man lära sig att de älvar som producerar mest el är Indalsälven i Jämtland och Luleälven i Norrbotten. Den svenska vattenkaftsproduktionen är främst koncentrerad till dammbyggen vid ett flertal olika älvar i norra delar av landet, där älvarna hinner bli breda innan de når havet. Trots att vissa älvar är skyddade används några för vattenkaft. I exempelvis Piteälven finns ett kraftverk som heter Sikfors, och några regleringsmagasin, samt Vindelälven som strax ovanför Stornorrfors vattenkaftverk flyter ihop med Umeälven.

Vattenkraft är en miljövänligt