Energibranschen är idag en bransch som växer mycket snabbt, både i Sverige och globalt. Den negativa klimatutvecklingen vi idag ser måste bromsas upp. Vi måste gå från att använda fossila bränslen i energiproduktionen att istället använda mer förnybara energikällor, såsom våg-, vatten-, sol- och vindkraft.

Utbilda dig inom vindkraft

Vill du arbeta inom vindkraft kan du exempelvis välja en utbildning som tagits fram i ett samarbete mellan ledande aktörer inom vindkraft och Folkuniversitetet. I utbildningen får man göra ett flertal studiebesök, och man har möjlighet att göra sin LIA, lärande i arbete, hos energibolag eller vindkraftleverantörer. Man lär sig här både teoretisk kunskap och praktisk problemlösning. När man har avslutat sin utbildning har man stora och aktuella kunskaper i en bransch i ständig utveckling och som expanderar. Man kan utbilda sig till vindkraftstekniker och få ett jobb nästintill direkt när man är klar.

Vindkraftsbranschen är under ständig utveckling