Vattenkraft är en viktig energikälla i Sverige och vi har hela 4000 vattenkraftverk som är spridda över hela landet. Vår regering har dock beslutat att det inte ska byggas mer vattenkraftverk än så och detta är delvis ett beslut som har tagits på grund av dess miljöpåverkan. Om vattenkraftverk är dåligt för miljön är dock en tveeggad fråga eftersom det finns både för- och nackdelar med vattenkraft, varav många fördelar är just att det är sparsamt för miljön tack vare att det använder förnyelsebar energi.

Det negativa med vattenkraft

Det är främst när man bygger ett vattenkraftverk som det blir en relativt stor negativ miljöpåverkan. Detta är på grund av att den miljö där vattenkraftverkets olika delar byggs upp störs av den påverkan som sker under själva byggnationen. Naturliga vattendrag, stränder samt lokalt djur- och växtlivet störs och förstörs ibland helt på grund av att man ändrar den naturliga miljön. Just denna påverkan är det största argumentet för de som anser att vattenkraft är en energiform som är dålig.

Det positiva med vattenkraft

Någonting som är mycket positivt med vattenkraft är att det knappt har någon miljöpåverkan när det väl är byggt. Ett vattenkraftverk bidrar till exempel inte till den globala uppvärmningen eftersom det inte har några klimatpåverkande utsläpp. I de stora dammarna och magasinen kan man dessutom förvara vatten och sedan släppa ut det när man behöver energi som allra mest, till exempel under vintern. Det gör det till en unik förnyelsebar energikälla, då vind- och solkraftverk är helt beroende av väderlek för att producera energi.

En naturlig energikälla för Norden

Eftersom det just nu inte kommer att produceras några nya vattenverk i Sverige kan det vara svårt att svara på om det är bra eller dåligt med vattenkraft. När det byggs ut påverkar det givetvis naturen, men när det väl är på plats är det en driftsäker och pålitlig energilösning som fungerar mycket bra i de nordiska länderna. Vatten är en förnyelsebar energikälla och här i Norden har vi turen att ha väldigt mycket vatten från naturliga källor och det gör det till en naturlig lösning att nyttja som energikälla. Alla energikällor har någon form av negativ energipåverkan och inte bara olja eller gas, utan även sol- och vindkraftsverk. Självklart är det bra att inga nya vattenkraftverk byggs ut eftersom det har en dålig miljöpåverkan, men de som redan är byggda förser vårt land med bra förnyelsebar energi.