Idag talas det allt mer om att vi skall satsa på grön teknik för att inte slösa på jordens resurser. Först och främst måste man förstå vad grön teknologi är, det är i grund och botten en teknik som är miljövänlig. Den skapas och används på ett sådant sätt att den bevarar miljön och jordens naturresurser. Den gröna tekniken kallas också för ren teknik eller miljöteknik. Det är ett fält med många nya typer av innovationer som kan förändra det vardagliga livet för människan. Denna teknik är idag bara i början av sin utveckling, och kommer att förbättras i framtiden.

Vad är grön teknologi? Framtiden!

Grön teknik är framtiden för oss som lever på jorden. Det gäller att hitta sätt att producera ny teknik på ett sådant sätt som inte förstör eller skadar jordens naturresurser. Grön teknik är inte bara bra för att inte utarma våra naturresurser, utan det är en alternativ källa av teknik vilket kommer att minska användningen av fossila bränslen, vilket minskar skador på jorden, samt bidrar till mindre skador på djurs, växters och människors hälsa. Grön energi kan dessutom återanvändas och återvinnas. Användningen av just grön teknologi kommer att minska mängden föroreningar och avfall som skapas vid dess konsumtion och produktion.

Det finns en stor marknad

Vad är grön teknologi? Det är en mycket attraktiv marknad som håller på att växa fram för just grön teknik. 2010 beräknades den globala marknaden vara på uppemot 6 000 miljarder kronor, vilket årligen förväntas öka med 6 – 14 %. Kina kommer vara det land som blir bäst och störst på produktionen av den gröna teknologin, dock kommer de nödvändigtvis inte starta upp nya innovationer och patent, men fortsätta utvecklingen av befintlig teknik. Här är det istället de nordiska länderna som innehar styrkepositioner, då de har stora förutsättningar för att ta fram nya tekniker som är miljövänliga och hållbara i framtiden.

Vad är grön teknologi i Norden? Danmark är det land som är ledande inom den gröna tekniken vindkraft, och Island är ledande inom geotermisk energi. Norge och Sverige är ledande inom vattenkraften, Sverige med Finland är förebilder inom bioenergi. Dessa kompetenser som de nordiska länderna innehar kompletterar varandra snarare än att de konkurrerar. Om länderna samarbetar har de mycket att vinna.

Bidrar till fler arbetstillfällen

Tillväxten av grön teknik innebär att vi kommer att sluta använda fossila bränsle, vilka är skadliga för miljön, samtidigt som nya jobb kommer att skapas inom den gröna teknologin. Vid exempelvis utbyggnaden av vind-, vatten- och solkraft kommer nya arbetstillfällen, samt vid forskning och framtagning av nya innovationer. Det kommer finnas en efterfrågan på miljötekniker, forskare, samt de som hanterar och underhåller miljökraftverken på daglig basis. Det är viktigt att vi tar vara på den kompetens som finns inom den gröna teknologin och utvecklar den, vilket kan bidra till en värld som är mer hållbar – där även våra barnbarn kan leva.

Vad är grön teknologi? Grön teknik behövs framförallt inom energiproduktionen. Det finns ett stort behov av bättre och effektivare sätt att producera energi, utan att använda sig av fossila bränslen såsom kol och olja, vilka bidrar till stora utsläpp av växthusgaser. Utsläppen av växthusgaser bidrar till klimatförändringarna, och vi kommer inom en snar framtid, om vi inte redan gör det, märka stora konsekvenser av detta. Välj istället alternativ som är bättre för miljön, såsom vind-, vatten- och solkraft. Exempelvis vindkraft innebär produktion av energi som utvinns från vinden. Det används idag över stora delar av världen för att producera just el.

Tänk på framtiden

Grön teknik är framtiden för alla vi som lever på jorden. Vi måste hitta sätt att producera energi och ny teknik på ett sådant sätt som inte förstör eller skadar jordens naturresurser. Den globala marknaden bara växer och växer, och länderna i Norden ligger i framkant när det kommer till grön teknologi. De kompetenser som de nordiska länderna innehar tillsammans kompletterar varandra snarare än att de konkurrerar. Om länderna samarbetar har de mycket att vinna och kan bli ledande inom den gröna tekniken. Nya arbetstillfällen kommer att skapas inom den gröna teknologin, vilket kommer att göra utbildningar på området mycket populära. Arbeta för grön teknologi och skapa en värld där även våra barnbarn kan leva.

Vindkraftverk är bra för miljön